Info fra KNA Rally Grimstad

Det er 71 påmeldte pr 31/7 og vi har kapasitet til
flere påmeldte selv med smittevernbegrensninger.


Ordinær påmeldingsfrist er onsdag 12/8 klokken 22:00.

Frist for etter anmelding utgår tirsdag 18/8 kl 22.00

Smitteverntiltak
Alle som skal oppholde seg på serviceplassen må
registrere seg inn på forhånd (teknikere, service etc):
https://sport.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9142703

Viktig informasjon
I år blir det ikke salg av noter. Notene fra i fjor kan leveres ut
via epost med link til PDF. 2019 notene vil være ufullstendige
uten årets endringer. Gjennomkjøring for skriving av egne
noter er i tidsrommet fredag 21/8 kl 09.00 – 19.00.

Roadbook vil kun være tilgjengelig digitalt som PDF.
Husk derfor egen pad eller pc for denne. Sekretariatet
åpner fredag 21/ kl 09.00 – 22.00 for innsjekk og
utdeling av weblink for nedlasting av Roadbook.
Adresse: PS Anlegg, Vik 3, 4885 Grimstad.

Teknisk kontroll kl 17.00 – 22.00 hos PS Anlegg.

Hengerparkering åpner fredag 21/8 etter kl 16.
Dahlske VGS, Lillesandsveien 39, Grimstad.

Vi minner om smitteverntiltak under arrangementet:
https://www.rallygrimstad.no/smitteverntiltak-2020/


Funksjonærer for KNA Rally Grimstad
Løpsleder: Anders Stene
Ass. løpsleder: Endre Nygård
Ass. Løpsleder: Anders Haslestad
Løpssekretær: Odd Asle Gauslå
Sikkerhetssjef: Kjell Arne Dalene
Ass. Sikkerhetssjef (base): Svenning Fjære
Teknisk kontrollsjef: Einar Flakk
Løypesjef: Torfinn Aarstøl
Funksjonærsjef: Stian Songe
Base: Jane Myhr
Opplæringsbil: Kjell Landelius
K1: Vidar Salvesen
K2: Helge Tønnesland
K3: Oddbjørn Håland
Deltakerkontakt: Ingerlise Svendsen
Resultatservice: Arne Ingar Stulen
Etappesjef SS1-5-9: Leif G. Pedersen
Etappesjef SS2-6: Jan Høvik
Etappesjef SS3-7: Arve Beisland
Etappesjef SS4-8: Bjarne Helleland
Vaktsjef SS1-5-9: Thomas Dybing
Vaktsjef SS2-6: Tor Geir Bakken
Vaktsjef SS3-7: Ole Gustav Guribo
Vaktsjef SS4-8: Bjørn Tore Beisland

Oppnevnt av NBF
Juryleder Rolf Borge
Jurymedlem Stig Rune Kjensli
Jurymedlem Ove Nilsen
Sikkerhetskontrollant Anders Kalvø
Sikkerhetskontrollant Roy Rogstadmoen

Vi ønsker dere masse lykke til med forberedelsene og
velkommen til Sørlandet.

Vennligst

Kjetil Faye Lund
Leder Sportskomiteen
Mob 909 23 795
www.rallygrimstad.no


Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"