Flesbersprinten

Flesbergsprinten er igjen klar med sitt kompakte løp på Vangestadmoen ved R40 nord for Lampeland.

Løpet består av en etappe som kjøres fire ganger, to ganger den ene veien og to ganger den andre veien. Så her blir det fartsfest hele dagen med start første etappe kl 12.00.

Arrangøren minner om at deltagerene selv må sørge for å skrive ut alt av dokumenter fra nettsiden. Dette for å kunne tilby så lav startavgift som mulig.

KNA Konsberg ønsker deltagere, funkjonærer og publikum velkommen til Flesbergsprinten lørdag 16. februar :)

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"