Betaling Bjerkesprinten 2020

Rett kontonummer er 1503 93 05760

Det står opplyst feil konto nummer i tillegsregler

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"