Mjåvannsprinten 2021

Kristiansand Automobilklubb inviterer til Rally Sprint søndag 24. oktober
2021.

Kjennetegn for Mjåvannsprinten:
 Engangslisens for kartleser kan løses i sekretariat. (trenger ikke
klubb tilhørighet)
 Betaling ved fremmøte. Også betaling med bank kort. (ikke kreditt
kort)
 2 gjennomkjøringer av trase(er) før start.
 Kun 5 klasser.
 Gjennomkjøring kan kjøres med løpsbilen. (med forbehold om disp.
fra NBF)
 Kun asfalt.
 3 etapper 3 ganger
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"